ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည် စက်ရုံထုတ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် တူညီပါသလား။