မိန်းမကိုယ်မှ ထူးထူးခြားခြား ထွက်လာသည့် အိပ်မက်အကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်