အီလက်ထရွန်းနစ်ဖိတ်ကြားချက်လင့်ခ်ကို မည်သို့ပေးပို့ရမည်နည်း။